Projekty

Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov

Garant: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.

Základní informace
   
   
Financování
   
   

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka20142015
Kapitálové výdaje
--
--
Běžné výdaje - mzdové náklady
----
Běžné výdaje - ostatní
--
2 900