Projekty

Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov

Garant: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka20142015
Kapitálové výdaje----
Bežné výdaje - mzdové náklady----
Bežné výdaje - ostatné--2 900