Projekty

Odolnosť vybraných skupín mikroorganizmov ovplyvňujúcich kvalitu mlieka voči podmienkam sanitácie a ich schopnosť tvoriť biofilmy

Garant: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci
   
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Odolnosť vybraných skupín mikroorganizmov ovplyvňujúcich kvalitu mlieka voči podmienkam sanitácie a ich schopnosť tvoriť biofilmy".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
TelefónKancelária
KTKŽP FBP
+421 37 641 4310
AT_3_11
KTKŽP FBP
+421 37 641 4710
AT_3_1
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.ext FBP+421 37 641 4428
AT_3_2
Ing. Anna Krebs Artimová, PhD.FBP D-TEP [ukončené]
KTKŽP FBP
+421 37 641 4528
AT_3_4
Ing. Monika Lavová, PhD.
FBP D-TEP [úsp. ukončené]+421 37 641 4309
KTKŽP FBP
+421 37 641 4313
AT_3_12
KTKŽP FBP
+421 37 641 4428
AT_3_2

Legenda
Úloha:administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ