Projects

The View of Different Angle on Organic Production Training

Supervisor: Ing. Monika Tóthová, PhD.

Basic information
   Workers
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Hlavnou myšlienkou projektu je zvyšovanie kvality, výkonnosti a udržateľnosti odborného vzdelávania a prípravy, tým že sa navrhnú nové vzdelávacie metódy pre existujúce systémy vzdelávania a výmenou skúseností uplatňovaných v tradičných tréningoch pre organickú produkciu. Úmyslom je aj zdokonaľovanie a zlepšovanie vedomostí, poradenstva, posilniť medziľudskú komunikáciu a vylepšiť profesionálne zručnosti našich trénerov, učiacich sa a manažérov. Projekt implicitne favorizuje odborné vzdelávanie trénerov a vzdelávanie dospelých v organickom poľnohospodárstve.
Kind of project:
Leonardo da Vinci ()
Department:
Department of Plant Protection (FAaFR)
Project identification:
13342 1013
Project status:
Completed
Project start date :
01. 08. 2013
Project close date:
31. 01. 2015
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:
0