Projekty

Animal Welfare Research in an enlarged Europe

Garant: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu AWARE je podporovať integráciu a zvýšiť vplyv európskeho výskumu na welfare hospodárskych zvierat. Bude to realizované prostredníctvom rozvoja celoeurópskych sietí učiteľov, vedcov a študentov, a tým vytvorením siete subjektov pôsobiacich v oblasti welfare hospodárskych zvierat. AWARE sa bude realizovať v 3 vzájomne podporných pracovných balíčkoch: výskum, vzdelávanie a implementácia. Všetky tri pracovné balíčky budú postupovať v 4 krokoch: 1. Mapovanie, 2. Tvorba sietí, 3. Zlepšenie zručností a 4. Rozvoj stratégií pre pokračujúcu integráciu. Projekt AWARE zvýši európsku výskumnú kapacitu v oblasti welfare hospodárskych zvierat prostredníctvom integrácie nevyužitého ľudského a vedomostného potenciálu v nových a kandidátskych krajinách.
Druh projektu:FP7 ()
Pracoviště:Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF), Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikace projektu:265686
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2011
Datum ukončení projektu:28. 02. 2014
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0