Projekty

Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu

Garant: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Financování      

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka2014201220132015
Kapitálové výdaje16 58716 58716 587--
Běžné výdaje - mzdové náklady--------
Běžné výdaje - ostatní28 46928 46923 35716 799