Projekty

Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre

Garant: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:OP Ľudské zdroje ()
Pracovisko:
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0