Projekty

Stabilita fotosyntetických reakcií drevín v meniacich sa teplotných pomeroch prostredia

Garant: doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Dreviny ako kľúčové terestriálne redepozítory CO2 a významný zdroj materiálu (v súčasnosti atraktívny zdroj alternatívnych palív) a dieteticky hodnotných plodov sú dôležitým prvkom ľudskej existencie. Ich fotosyntetická produkcia je však v letných mesiacoch do značnej miery limitovaná vysokými teplotami. Cieľom tohto projektu je poskytnúť komplexný obraz o fotosyntetickej aktivite a kapacite protekčných mechanizmov nielen listov ale aj kôry modelových drevín, vykresliť ich vzťah k produkcii biomasy a testovať možnosti zvýšenia jej stability počas letných teplotných extrémov. Súčasne sa chceme zamerať na detailnú analýzu teplotných a svetelných profilov koruny stromov a vykreslenie modelu termotolerancie fotosyntézy.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0807/09
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0