Projekty

Svetové ceny komodít, cenová transmisia a potravinová bezpečnosť

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie   
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:APVV-0894-11
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2012
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.hlavný riešiteľ
riešiteľ