Projekty

EULAlinks SENSE

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus Mundus ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Identifikácia projektu:2014-0874/001-001
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:15. 07. 2014
Dátum ukončenia projektu:14. 07. 2018
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Gálová, PhD.Projektová manažérka
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKoordinátorka