Projekty

Vývoj osmotickej sušiarne pre ovocie a zeleninu

Garant: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu na srbskej strane (Faculty of Agriculture, University of Novi Sad) bolo navrhnúť, zostrojiť a overiť osmotickú sušiareň na ovocie a zeleninu. Slovenská strana zisťovala fyzikálne vlastnosti plodov vysušených osmoticky a následne konvektívne. Zaoberali sme sa určovaním vlhkosti, hmotnosti, objemovej hmotnosti, meraním elektrických a tepelných vlastností vysušených vzoriek.
Druh projektu:Medzinárodná vedecko-technická spolupráca ()
Pracovisko:Katedra fyziky (TF)
Identifikácia projektu:114-451-00565/2010
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2010
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0