Projekty

Effect of two different type of compost and mineral fertlizer on selected soil properties.

Garant: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Aplikácia kompostov je v poľnohospodárstve široko rozšírená. Komposty však ovplyvňujú často pôdnu štruktúru a zvyšujú obsah pôdnej organickej hmoty, ale tiež aj osud minerálneho dusíka. Hodnotenie rozdielnych typov kompostov je zatiaľ málo popísané. Tento experiment bude sledovať vplyv rozdielnych typov kompostov na pôdne mikrobiálne spoločenstvo, vyplavovanie minerálneho dusíka z orných pôd v rastlinnej produkcii.
Druh projektu:
Small Grants STOP!!! ()
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 06. 2014
Datum ukončení projektu:30. 11. 2014
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0