Projekty

Vplyv dvoch rozdielnych kompostov a minerálneho hnojiva na vybrané pôdne vlastnosti.

Garant: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Aplikácia kompostov je v poľnohospodárstve široko rozšírená. Komposty však ovplyvňujú často pôdnu štruktúru a zvyšujú obsah pôdnej organickej hmoty, ale tiež aj osud minerálneho dusíka. Hodnotenie rozdielnych typov kompostov je zatiaľ málo popísané. Tento experiment bude sledovať vplyv rozdielnych typov kompostov na pôdne mikrobiálne spoločenstvo, vyplavovanie minerálneho dusíka z orných pôd v rastlinnej produkcii.
Druh projektu:Small Grants STOP!!! ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 06. 2014
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2014
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0