Projekty

Environmentálne riziká vplyvu klimatických zmien na kvalitu a úrodu vybraných druhov zeleniny

Garant: prof. Ing. Anton Uher, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Kvalita dopestovanej zeleniny predstavuje v súčasnej dobe vážny problém. Vzhľadom na súčasný výživový stav v Slovenskej republike je žiadúce dopestovať také potraviny, ktoré sú prirodzeným zdrojom bioaktívnych látok. V zelenine je potrebné zvýšiť obsah látok s antioxidačnými vlastnosťami, a to vitamínov C, E, flavonoidov. Významným zdrojom flavonoidov je cibuľa, brokolica, kariól, strukoviny. Cieľom projektu je vyhodnotiť možné dôsledky klimatickej zmeny na pestovateľské podmienky a kvalitu vybraných zeleninových druhov. Vytypovať vhodné odrody s vysokým obsahom flavonoidov, kvercetínu, ako protirakovinovej látky a stanoviť vplyv výživy na jeho kumuláciu. Výsledkom budú závery spracované vo forme máp použiteľným pre rajonizáciu týchto druhov.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra zeleninárstva (FZKI)
Identifikácia projektu:VEGA 1/4408/07
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0