Projekty

Investing in a new generation of European and Latin American intellects to create, promote and protect a healthy and prosperous environment

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Erasmus Mundus ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
552103-EM-1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EMA21
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:
01. 01. 2015
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0