Projekty

Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchov

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
Financování
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na hodnotenie rôznych environmentálnych faktorov (hlavne ťažkých kovov), ich toxicitu, kumuláciu v živých systémoch. Koncentrácia kovov v organizme živočíchov je hodnotená metódou atómovej absorpčnej spektrofotometrie (AAS), a následne je hodnotený zdravotný stav vnútorného prostredia organizmov (biochemická a hematologická analýza), parametre pohyblivosti spermií ako aj výskyt ich patologických foriem a kvalita samičích pohlavných buniek.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:SK-PL0007-09
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0