Projekty

Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchov

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na hodnotenie rôznych environmentálnych faktorov (hlavne ťažkých kovov), ich toxicitu, kumuláciu v živých systémoch. Koncentrácia kovov v organizme živočíchov je hodnotená metódou atómovej absorpčnej spektrofotometrie (AAS), a následne je hodnotený zdravotný stav vnútorného prostredia organizmov (biochemická a hematologická analýza), parametre pohyblivosti spermií ako aj výskyt ich patologických foriem a kvalita samičích pohlavných buniek.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:SK-PL0007-09
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0