Projekty

2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.

Garant: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Podľa zmluvne schváleného projektu bolo jeho hlavným cieľom: a) Vytvorenie systémových podmienok pre zavádzanie a rozširovanie ekologického hospodárenia na pôde a výroby ekopotravín v Báčskom regióne. b) Podporiť vzdelávanie, výchovu, odbornú prípravu a podnikanie najmä mladých ľudí v oblasti ekoprodukcie a tým rozšíriť možnosti ich uplatnenia priamo v regióne. c) Prispieť k riešeniu vysokej nezamestnanosti a postupného vyľudňovania vytváraním stabilných pracovných miest, rozvojom malých a stredných podnikov, zvýšením stupňa spracovania a ceny vyrábanej produkcie.
Druh projektu:
Rozvojové projekty ()
Pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
30. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0