Projekty

Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei)

Garant: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:1/3452/06
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
09. 06. 2006
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0