Projekty

Prínosy a nástrahy genetických technológií

Garant: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.

Základné informácie
   
   
Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
04. 06. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0