Projekty

Využitie molekulárnych markérov v analýze genofondu a šľachtení ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)

Garant: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:
135/02160
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:02. 06. 2003
Datum ukončení projektu:
30. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0