Projekty

E-vzdelávanie v genetike

Garant: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.

Základné informácie         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:3/110903
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
02. 06. 2003
Dátum ukončenia projektu:
30. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0