Projekty

Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA)

Garant: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
OP Výskum a inovácie ()
Pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:
ITMS – 26220120015
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
08. 06. 2009
Datum ukončení projektu:04. 04. 2011
Počet pracovníků projektu:
49
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
26