Projekty

Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA)

Garant: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.

Základné informácie
   
Pracovníci      Harmonogram
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:OP Výskum a inovácie ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:
ITMS – 26220120015
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
08. 06. 2009
Dátum ukončenia projektu:04. 04. 2011
Počet pracovníkov projektu:
49
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
26