Projekty

Genetické technológie rastlín

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
Výsledky
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje zoznam výsledkov pridaných k projektu "Genetické technológie rastlín".

Publikácie
Druh publikácie
Zodpovednosť
Podrobnosti
A revised its nucleotide sequence gives a specifity for Smallanthus sonchifolius (Poepp. and Endl.) and its products identification = Izmenjena Its sekvenca nukleotida daje specifičnost za smallanthus sonchifolius (Poepp. and Endl.) i identifikaciju produkta
Žiarovská, Jana -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Millela, Luigi
A revised its nucleotide sequence gives a specifity for Smallanthus sonchifolius (Poepp. and Endl.) and its products identification = Izmenjena Its sekvenca nukleotida daje specifičnost za smallanthus sonchifolius (Poepp. and Endl.) i identifikaciju produkta. In Genetika-Belgrade. 45, 1 (2013), s. 217--226. ISSN 0534-0012.
článek v periodiku
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Hodnotenie IRAP polymorfizmu genotypov slivky domácej: IRAP polymorphism evaluation of plum genotypes
Senková, Slavomíra -- Žiarovská, Jana -- Bežo, Milan -- Labajová, Mária -- Ražná, Katarína -- Štefúnová, Veronika
Hodnotenie IRAP polymorfizmu genotypov slivky domácej: IRAP polymorphism evaluation of plum genotypes. In Úroda. 60, 9 (2012), s. 252--256. ISSN 0139-6013.
článek v periodiku
Changes in expression of BetV1 allergen of silver birch pollen in urbanized area of Ukraine
Žiarovská, Jana -- Labajová, Mária -- Ražná, Katarína -- Bežo, Milan -- Štefúnová, Veronika -- Shevtsová, Tatiana -- Garkava, Kateryna -- Brindza, Jan
Changes in expression of BetV1 allergen of silver birch pollen in urbanized area of Ukraine. In Journal of environmental science and health. Part A. 48, 3 (2013), s. 1479--1484. ISSN 1093-4529.
článek v periodikudoc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Plant genetic technologies
Žiarovská, Jana -- Bežo, Milan -- Štefúnová, Veronika -- Ražná, Katarína
Plant genetic technologies. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2012. 184 s. ISBN 978-80-552-0891-6.
skripta, učebnice
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Porovnanie dvoch slivkových IRAP markérov odvodených od TRIM elementu Cassandra: The comparison of two plum IRAP markers derived from TRIM element Cassandra
Senková, Slavomíra -- Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana -- Hulín, Miloš -- Štefúnová, Veronika -- Ražná, Katarína
Porovnanie dvoch slivkových IRAP markérov odvodených od TRIM elementu Cassandra: The comparison of two plum IRAP markers derived from TRIM element Cassandra. In Úroda. 60, 9 (2012), s. 257--261. ISSN 0139-6013.
článek v periodiku
Ing. Slavomíra Senková, PhD.
Utilization of IRAP technique for plums genotypes differentiation
Senková, Slavomíra -- Žiarovská, Jana -- Bežo, Milan -- Štefúnová, Veronika -- Ražná, Katarína
Utilization of IRAP technique for plums genotypes differentiation. In Bioscience Research. 10, 1 (2013), s. 1--7. ISSN 1811-9506.
článek v periodiku