Projekty

Plant genetic technologies

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na transformáciu jedného z povinných predmetov študijneho programu Genetické technológie v agrobiológii do výučby v anglickom jazyku.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:
001SPU-4/2012
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:6