Projekty

Renewable Energy Sources

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:CIII-SK-0405-08-1617
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2017
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.Network coordinator