Projekty

Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxi

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxi".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.KMi FBP+421 37 641 4494AZ_3_47

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ