Projekty

Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxi

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxi".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefón
Kancelária
KOVV FZKI
+421 37 641 4715
Bz_1_19

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocníkpozorovateľ