Projekty

Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxi

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu bolo vypracovanie a validácia metodík PCR na rýchlu a účinnú detekciu patogénnych mikroorganizmov kontaminujúcich potraviny a vody s cieľom ich zavedenia do rutinnej laboratórnej praxe na skúšanie vzoriek a kontrolu bezpečnosti a kvality potravín. Zavedené metódy umožnia skúšobnému laboratóriu vykonávať testy skúšaných vzoriek kvalitne a vo veľmi krátkom čase (v priebehu niekoľkých hodín). O získaných výsledkoch je možné rýchlo informovať zákazníka, ktorý môže okamžite prijať príslušne opatrenia a zabezpečiť bezpečnosť potravín a životného prostredia a tým chrániť zdravie spotrebiteľa. Jedná sa o aplikovaný výskum so stopercentným zavedením výsledkov riešenia projektu do výrobnej praxe -- prevádzky laboratórií.
Druh projektu:
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracoviště:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikace projektu:
VMSP-P-0111-09
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0