Projekty

Kvalita potravín a spotrebiteľské štúdie

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Spolupráca univerzít v oblasti potravinárstva, kvality, marketingu a spotrebiteľského správania.
Druh projektu:Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:Katedra marketingu a obchodu (FEM), Katedra mikrobiológie (FBP), Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:2014-1-SK01-KA203-000464
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2017
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Eleonóra BálešováAdministratíva
Ing. Jakub Berčík, PhD.Expert
Ing. Mária Borbélyová, PhD.Administratíva
Ing. Jana Gálová, PhD.Administratíva
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKoordinátorka
Ing. Johana Paluchová, PhD.Expert
Ing. Katarína Neomániová, PhD.Expert
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.Expert