Projects

Ovplyvnenie funkcie ovariálneho štepu po autotransplantácii

Supervisor: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Basic information
   
Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Možnosti zachovania fertility u onkologických pacientok sa dostávajú stále viac a viac do pozornosti kvôli zvýšenému prežívaniu týchto pacientok po onkologickej liečbe. Kryoprezervácia a autotransplatácia ovariálneho tkaniva sa ešte stále považuje za metódu experimentálnu. Avšak, v klinickej praxi vyvstávajú situácie, kedy zostáva jedinou možnosťou. Transplantované fragmenty ovariálneho tkaniva bez cievnej stopky vyžadujú novotvorbu ciev, ktorá trvá 5 dní. Toto obdobie znamená najväčšiu stratu ovariálnych folikulov v dôsledku ischémie. Neoangiogenéza, či už zo strany graftu alebo zo strany príjemcu, sa preto stále javí dejom, ktorého pozitívne ovlyvnenie by bolo schopné zlepšiť funkciu graftu redukciou avaskulárneho obdobia.
Kind of project:
VEGA ()
Department:
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
Project identification:
1/0415/12
Project status:
Completed
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:
31. 12. 2014
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:
0