Projekty

Ovplyvnenie funkcie ovariálneho štepu po autotransplantácii

Garant: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Možnosti zachovania fertility u onkologických pacientok sa dostávajú stále viac a viac do pozornosti kvôli zvýšenému prežívaniu týchto pacientok po onkologickej liečbe. Kryoprezervácia a autotransplatácia ovariálneho tkaniva sa ešte stále považuje za metódu experimentálnu. Avšak, v klinickej praxi vyvstávajú situácie, kedy zostáva jedinou možnosťou. Transplantované fragmenty ovariálneho tkaniva bez cievnej stopky vyžadujú novotvorbu ciev, ktorá trvá 5 dní. Toto obdobie znamená najväčšiu stratu ovariálnych folikulov v dôsledku ischémie. Neoangiogenéza, či už zo strany graftu alebo zo strany príjemcu, sa preto stále javí dejom, ktorého pozitívne ovlyvnenie by bolo schopné zlepšiť funkciu graftu redukciou avaskulárneho obdobia.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikace projektu:
1/0415/12
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0