Projekty

Stratégia politiky s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky

Garant: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 09. 2014
Dátum ukončenia projektu:01. 09. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0