Projekty

Vplyv navigačných algoritmov dvojosích polohovacích fotovoltaických systémov na účinnosť premeny slnečnej energie

Garant: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vplyv navigačných algoritmov dvojosích polohovacích fotovoltaických systémov na účinnosť premeny slnečnej energie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
KEAaI TF+421 37 641 5783
MF-B_2_Va320
KEAaI TF
+421 37 641 4766
MF-B_2_Va318
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
KF TF
+421 37 641 4711
MF-B_2_10F
ext TF
+421 37 641 4766
MF-B_2_Va318
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
KEAaI TF+421 37 641 4764
MF-B_2_Va319
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
KKaST TF
+421 37 641 5689
MF-B_3_Sa419
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
KF TF
+421 37 641 4879
MF-B_2_8
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.KEAaI TF
+421 37 641 4760
MF-B_2_Va305
TF D-TMD [ukončené]
+421 37 641 4761
MF-B_2_Va322
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.
KEAaI TF
+421 37 641 4407MF-B_2_Va322
KEAaI TF
+421 37 641 4763MF-B_2_Va317
IKCV DTF TF
+421 37 641 4761
MF-B_1_Ma218

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ