Projekty

Vplyv navigačných algoritmov dvojosích polohovacích fotovoltaických systémov na účinnosť premeny slnečnej energie

Garant: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vplyv navigačných algoritmov dvojosích polohovacích fotovoltaických systémov na účinnosť premeny slnečnej energie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.KEAaI TF+421 37 641 5783MF-B_2_Va320
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4766MF-B_2_Va318
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.KF TF+421 37 641 4711MF-B_2_10F
Ing. Bohumír Brachtýr, PhD.ext TF+421 37 641 4766MF-B_2_Va318
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4764MF-B_2_Va319
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.KKaST TF+421 37 641 5689MF-B_3_Sa419
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.KF TF+421 37 641 4879MF-B_2_8
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4760MF-B_2_Va305
Ing. Miroslav Pap, PhD.TF D-TMD [úsp. ukončené]+421 37 641 4761MF-B_2_Va322
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4407MF-B_2_Va322
Ing. Ladislav Tóth, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4763MF-B_2_Va317
Ing. Miroslava PapováIKCV DTF TF+421 37 641 4761MF-B_1_Ma218

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ