Projekty

Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie.

Garant: Mgr. Martin Hajduch, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci      
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:APVV-0740-11
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 06. 2012
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
2
Počet výsledkov projektu:
3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedná riešiteľka za FAPZ
Mgr. Martin Hajduch, DrSc.
zodpovedný riešiteľ projektu