Projekty

Reg. č. 419/2011 - Vplyv granulovaného vermikompostu a vermikompostového výluhu na úrodové parametre hľúz zemiakov a zrna kukurice siatej

Garant: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
Zmluva o dielo ()
Pracoviště:
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
03. 11. 2011
Datum ukončení projektu:
28. 02. 2012
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0