Projekty

Reg.č. 232/2012/SPU Determinácia úrodových parametrov pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej hnojivom Mg-Titánit

Garant: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

Základní informace
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Zmluva o dielo ()
Pracoviště:
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:16. 07. 2012
Datum ukončení projektu:20. 02. 2013
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0