Projekty

Kvalita a funkčnosť trávnikov v bezzávlahových podmienkach

Garant: Ing. Peter Kovár, PhD., Ing.-Paed.IGIP

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na hodnotenie zmien floristického zloženia a parametrov kvality trávnikových porastov, využitie systému nízkych vstupov (low input) pri ošetrovaní trávnikov, výber druhov do trávnikových miešaniek s ohľadom na zachovanie funkčnosti trávnikov vo vzťahu k deficitu vody a vysokým teplotám v dôsledku globálnej zmeny klímy, prínos ďateliny plazivej (f. silvestre) na vzhľad a kvalitu porastov v období deficitu vlahy.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:
01. 01. 2017
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0