Projekty

Stabilita, trvácnosť a zmeny v produkčnej schopnosti a diverzite dočasnej siatej lúky

Garant: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.

Základní informace
            

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na obhospodarovanie dočasných siatych lúk v nížinnej výrobnej oblasti bez závlah s akcentom na produkčnú schopnosť, kvalitatívne parametre krmiva a floristickú skladbu následkom zmenených pratotechnických opatrení (výživa, využívanie). Zo získaných údajov výskumu sa navrhne nový technologický postup obhospodarovania dočasných siatych lúk na ornej pôde s cieľom zachovania primeranej biodiverzity a ich udržateľného využívania pre výživu herbivorov.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
11
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0