Projekty

Kvalita jahniat rôznych hmotnostných kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálno-chemických vlastností mäsa a tuku

Garant: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu bolo zistiť kvalitu ľahkých a ťažkých jatočných jahniat na základe hodnotenia fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsa a najmä profilu mastných kyselín intramuskulárneho a extramuskulárneho tuku v závislosti od produkčného systému (mliekové resp. mäsové plemená) a spôsobu odchovu jahniat (umelý odchov a odchov pomocou škôlkovania pri ľahkých jahňatách resp. odchov pod matkami na pastve a intenzívny odchov s využitím jadrových krmív pri ťažkých jahňatách). Dôraz bol kladený najmä na zdraviu prospešné mastné kyseliny a esenciálne mastné kyseliny.
Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:
31. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0