Projekty

Kvalita jahniat rôznych hmotnostných kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálno-chemických vlastností mäsa a tuku

Garant: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.

Základní informace   Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu bolo zistiť kvalitu ľahkých a ťažkých jatočných jahniat na základe hodnotenia fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsa a najmä profilu mastných kyselín intramuskulárneho a extramuskulárneho tuku v závislosti od produkčného systému (mliekové resp. mäsové plemená) a spôsobu odchovu jahniat (umelý odchov a odchov pomocou škôlkovania pri ľahkých jahňatách resp. odchov pod matkami na pastve a intenzívny odchov s využitím jadrových krmív pri ťažkých jahňatách). Dôraz bol kladený najmä na zdraviu prospešné mastné kyseliny a esenciálne mastné kyseliny.
Druh projektu:
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracoviště:
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 05. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 10. 2014
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0