Projekty

Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí

Garant: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.

Základné informácie   
   
Výsledky   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Hlavnými cieľmi projektu sú: 1.rozpracovanie množiteľských a pestovateľských technológií a biologických zvláštností netradičných poľných a ovocných druhov v podmienkach Slovenska, 2.vývoj technológií pre zber, pozberovú úpravu a spracovanie produktov z netradičných druhov rastlín a surovín, 3.vývoj technologických postupov spracovania nových potravín, zhodnotenie ich biologickej, biochemickej, nutričnej, fytoprotektívnej a hygienickej kvality, 4.vývoj technologických postupov pestovania netradičných cereálií a zavádzanie nových bioproduktov, 5. vývoj technologických postupov spracovania inovovaných cereálnych a pseudocereálnych biopotravín, zhodnotenie ich nutričnej, hygienickej, fytoprotektívnej hodnoty,
Druh projektu:
OP Výskum a inovácie ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 10. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:
40
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:
25