Projekty

Bezpečnosť vybraných potravín vo vzťahu k ich autentifikácii, hygienickým štandardom a zdraviu človeka

Garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0619/10
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0