Projekty

Zvýšenie transformácie živín na hospodárnu produkciu bezpečných živočíšnych potravín efektívnejším využitím domácich prírodných zdrojov

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Zvýšenie utilizácie domácich zdrojov živín a energie vo výžive zvierat pri udržaní hospodárnej živočíšnej produkcie. Zlepšiť využitie štrukturálnych sacharidov, zvýšiť konverziu živín a znížiť podiel importovaných komponentov. Vybilancovanou výživou zvierat stimulovať aktívne zdravie, dĺžku produkčného veku zvierat pri znížení vylučovania škodlivín do prostredia. Využitím produktov biotechnológií zlepšiť produkčnú účinnosť kŕmnych dávok a kvalitu konzerovaných krmív, ako aj biomasy pre bioenergetické účely. Znížiť nutričné straty v procese výroby, skladovania a exploatácie kŕmnych zdrojov.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikácia projektu:
1/0662/11
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:
9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0