Projekty

Zlepšenie nutričnej kvality živočíšnych produktov zvýšením obsahu bioaktívnych mastných kyselín využitím naturálnych krmív a druhotných surovín s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

   
Pracovníci
   
Financování
      

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka
2015
Kapitálové výdaje--
Běžné výdaje - mzdové náklady--
Běžné výdaje - ostatní
22 880