Projekty

Zlepšenie nutričnej kvality živočíšnych produktov zvýšením obsahu bioaktívnych mastných kyselín využitím naturálnych krmív a druhotných surovín s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
V súvislosti s nárastom úžitkovosti a tým zmenami vo výžive sa zmenilo zloženie živočíšnych produktov, najmä v obsahu bielkovín a tukov. Zhoršil sa pomer jednotlivých mastných kyselín, čo sa prejavilo negatívne na zdraví ľudskej populácie. Zámerom projektu je dosiahnuť vyššiu kvalitu živočíšnych produktov, ktoré ako potraviny prispejú k prevencii výskytu rôznych civilizačných, najmä kardiovaskulárnych ochorení. Využívaním naturálnych krmív a druhotných surovín spracovateľského priemyslu dosiahnuť pridanú hodnotu produktov živočíšneho pôvodu s ohľadom na obsah a pomer bioaktívnych polynenasýtených mastných kyselín. V kŕmnych dávkach pre prežúvavce dosiahnuť zvýšenie obsahu izomérov konjugovanej kyseliny linolovej v surovom mlieku.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikácia projektu:1/0723/15
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0