Projekty

Zlepšenie nutričnej kvality živočíšnych produktov zvýšením obsahu bioaktívnych mastných kyselín využitím naturálnych krmív a druhotných surovín s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

Základní informace
   
   
Financování
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V súvislosti s nárastom úžitkovosti a tým zmenami vo výžive sa zmenilo zloženie živočíšnych produktov, najmä v obsahu bielkovín a tukov. Zhoršil sa pomer jednotlivých mastných kyselín, čo sa prejavilo negatívne na zdraví ľudskej populácie. Zámerom projektu je dosiahnuť vyššiu kvalitu živočíšnych produktov, ktoré ako potraviny prispejú k prevencii výskytu rôznych civilizačných, najmä kardiovaskulárnych ochorení. Využívaním naturálnych krmív a druhotných surovín spracovateľského priemyslu dosiahnuť pridanú hodnotu produktov živočíšneho pôvodu s ohľadom na obsah a pomer bioaktívnych polynenasýtených mastných kyselín. V kŕmnych dávkach pre prežúvavce dosiahnuť zvýšenie obsahu izomérov konjugovanej kyseliny linolovej v surovom mlieku.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0723/15
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0