Projekty

Konzervovanie a úprava krmív

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Konzervovanie a úprava krmív".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
KVZ FAPZ
+421 37 641 4328
AT_4_12
KVZ FAPZ
+421 37 641 4331
AT_4_7
KVZ FAPZ+421 37 641 4332AT_4_9
KVZ FAPZ
+421 37 641 4326
AT_4_11
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
KVZ FAPZ, R R
+421 37 641 5517AT_4_13

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ