Projekty

Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.

Garant: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.

Základní informace   Pracovníci   Financování   Harmonogram   

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka2008
Kapitálové výdaje--
Běžné výdaje - mzdové náklady--
Běžné výdaje - ostatní45 574