Projekty

Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.

Garant: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.

Základní informace   Pracovníci   Financování   Harmonogram   

Následující časová osa zachycuje harmonogram daného projektu. Začátek a konec projektu je uveden na levé straně osy. Ostatní data jsou umístěna na pravé straně osy.

01.01.2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2010